זאת כדי לאפשר תשלום דמי בידוד לעובד ורישומו בתלוש השכר אם אתם עומדים בכל התנאים שמפורטים למעלה, תוכלו לצאת מבידוד עם קבלת התוצאה השלילית בבדיקה השנייה שעשיתם
שימו לב: בכל מקרה עליכם להישאר בבידוד עד לקבלת תשובה בנוגע לערעור מייצג הרשום בביטוח הלאומי ואין לו ייפוי כוח למעסיק מסוים, יעדכן במערכת ייצוג לקוחות את ייפוי הכוח

שאלות ותשובות בנושא בידוד

הודעות איתור נשלחות לאנשים שהתברר כי היו במגע עם חולה מאומת במהלך 7 הימים שלפני המועד שבו הוא עבר את בדיקת הקורונה שנמצאה חיובית.

29
דיווח עצמי על בידוד בית
אם ניתן להקצות מרחב מוגן נפרד משאר בני הבית - עדיף
החזר תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים (הליך)
תוכלו להיעזר של משרד הבריאות ובתרשים שלמטה
קורונה חוזר משרד הבריאות אישור מחלה
יש בבית אדם שצריך להיכנס לבידוד
המידע ישמש לצרכי הלשכה ולביצוע מטרותיה והיא רשאית גם למסרו לאחרים בהתאם להחלטות מוסדותיה המוסמכים, לרבות משלוח דבר פרסומת מהגדרתו בחוק התקשורת בזק ושידורים תיקון מס' 40 התשס"ח—2008 ואם יש צורך בטיפול רפואי דחוף? מותר לאנשים אחרים להיכנס לחדר הבידוד? אם גר בבית אדם שנדרש להיכנס לבידוד, שאר הדיירים בבית אינם צריכים להיכנס לבידוד ויכולים להמשיך בשגרת חייהם ללא כל מגבלה - אבל רק בתנאי שנשמרים כללי הבידוד בין המבודד לביניהם
כל אדם שהגיע לישראל, לרבות דרך מדינה אחרת, לאחר שהיה בסין במהלך 14 הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל לשם כך הקים המשרד זאת בהתאם לצו בריאות העם-כל מי שחזר מסין ב-14 הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל או שהיה במגע הדוק עם חולה במחלה, נדרש לשהות בבידוד בית עד לתום 14 ימים מיציאתו מסין או מהמגע האחרון עם החולה ולדווח על כך

הנחיות משרד הבריאות להתנהלות

כלומר, אם לא שמרתם על תנאי הבידוד יש להמתין עד המועד שבו החולה המאומת ייחשב מחלים לפי הגדרות משרד הבריאות, ורק לאחר מכן להתחיל בספירה של 7 עד 14 יום נוספים עד לסיום הבידוד של שאר בני הבית.

17
איך מגישים בקשה לדמי בידוד?
אישה המעוניינת לשאוב חלב אם צריכה להקפיד על רחיצת ידיים לפני השאיבה והנגיעה בבקבוק ובמשאבה, ובמידת האפשר לתת לאדם אחר להאכיל את התינוק
איך מגישים בקשה לדמי בידוד?
שאלות ותשובות בנושא בידוד
מי שעובדים 6 ימים בשבוע: יופחתו ימי מחלה גם על יום שישי