כלומר, כל המו"מ שהוא מנהל איננו אלא נסיון להוציא במרמה הסכמה למעשה האלימות שעשה" חמור הרגיש שהצעתו לא תתקבל על לב יעקב
ויאמרו הכזונה יעשה את אחותנו" פסוקים ל-לא , נראה כי מעבר לדברים הנאמרים מסתתרת חשיבה ונקיטת עמדה לדברי רש"ר הירש, שתיקתו של יעקב מגלה את המצב

ועד ההורים מגיב לנאמני תורה ועבודה

אף במקומנו, אנו מוצאים את יעקב טוען בתחושת יאוש: "עכרתם אותי להבאישני ביושב הארץ בכנעני ובפרזי" פסוק ל.

1
דבר מנהלת בית ספר תורני אורות ברנדט
עיריית נתניה ומשרד החינוך, קראו לנו לדגל ובקשו מאיתנו להיכנס למקום, מפני ש-97% מהתלמידים היו בני העדה האתיופית, ומספר התלמידים הלך ופחת במהירות
רשי
לפיכך עלינו לציין, שלצערנו, לא ירדנו לסוף דעתו של בעל "הכתב והקבלה"
דבר מנהלת בית ספר תורני אורות ברנדט
כמלאך רע העונה בעל כורחו אמן, מספר שמואל שטח במאמרו, "מזה זמן שאני עוקב אחר הנעשה שם בנתניה, ובחרתי במכוון לשבת בשקט"
בפסוקים ח-י מנסה חמור לשכנע את משפחת יעקב בנימוקים של אינטרסים כלכליים ונישואי תערובת הכתוב מעיד על שכם : "וישכב אותה ויענה"
אורות רש"י מוכיח שהמציאות היא הפוכה ופירש יחזקאל ג',יח "ולא הזהרתו ולא דברת להזהיר רשע מדרכו

דבר מנהלת בית ספר תורני אורות ברנדט

אולם את מעשה ההריגה בצעו רק שמעון ולוי.

8
רשי
רש"י ביטא בכך בתמציתיות את מוסר המלחמה היהודי
ועד ההורים מגיב לנאמני תורה ועבודה
אמר ר' יוסי, כשהאשה מצנעת את עצמה בתוך הבית, ראויה להנשא לכהן גדול
רשי
הטענה הבסיסית הקבועה של נאמני תו"ע היא שכשמוסיפים תורה לחמ"ד, ונכנסים אוכלוסיות תורניות הרי שנוצרת 'הדרה' שמבריחה אוכלוסיות מסורתיות